INTERNATIONAL

 FAG

Grundforløb

1.g

2.g

3.g

samfundsfag A

     

engelsk A

       

matematik B

       

kunstnerisk fag

       

dansk A

       

historie a

       

sprog B

       

fysik c

       

biologi b

       

idræt c

       

religion C

       

religion b

       

kemi C

       

Valgfag B/a

       

Almen sprogforståelse

       

Naturvidenskab

       

STUDIEPROJEKT

       

 

Valgfagsmuligheder

Kunstnerisk fag / C-niveau: billedkunst, mediefag, musik  

B-niveau: billedkunst, mediefag, musik, idræt, fysik

A-niveau: matematik, biologi, 2. fremmedsprog

Bemærk: Elever med spansk har intet valgfag i 3.g

  Studieretningsfag     Obligatoriske fag  
  Valgfag     Obligatoriske forløb