Supersproglig

 FAG

Grundforløb

1.g

2.g

3.g

ENGELSK A

     

SPANSK A

       

TYSK A/FRANSK B

       

DANSK A

       

HISTORIE A

       

BIOLOGI C

       

MATEMATIK C

       

FYSIK C

       

KUNSTERISK FAG C

       

SAMFUNDSFAG C

       

IDRÆT C

       

OLDTIDSKUNSTSKAB C

       

RELIGION C

       

KEMI C

       

Valgfag C

       

Valgfag B

       

Valgfag B/A

       

Almen sprogforståelse

       

Naturvidenskab

       

STUDIEPROJEKT

       

 

Valgfagsmuligheder

C-niveau: psykologi, filosofi, astronomi, datalogi, latin, musik, billedkunst, mediefag m.fl. 

B-niveau: matematik, biologi, samfundsfag, idræt, fysik, musik, billedkunst, mediefag 

A-niveau: samfundsfag, fransk, tysk m.fl. - afhlængigt af B-valg i 2.g  

  Studieretningsfag     Obligatoriske fag  
  Valgfag     Obligatoriske forløb
  JS - SÆRLIGE FAG