Humanist

 FAG

Grundforløb

1.g

2.g

3.g

ENGELSK A

     

SAMFUNDSFAG B

       

TYSK A/FRANSK A

       

DANSK A

       

HISTORIE A

       

BIOLOGI B

       

MATEMATIK B

       

FYSIK C

       

idræt C

       

kunstnerisk fag C

       

OLDTIDSKUNSTSKAB C

       

religion C

       

BILLEDKUNST

       

Valgfag C

       

Valgfag B/A

       

Almen sprogforståelse

       

Naturvidenskab

       

STUDIEPROJEKT

       

 

Valgfagsmuligheder

C-niveau: psykologi, filosofi, astronomi, datalogi, latin, musik, mediefag m.fl. 

B-niveau: fysik, idræt, mediefag, musik, billedkunst, psykologi

A-niveau: samfundsfag, biologi, matematik

  Studieretningsfag     Obligatoriske fag  
  Valgfag     Obligatoriske forløb
  js - særligt fag