Vigtige datoer

Skoleåret 2017/18

 

August

Onsdag d. 16/8: Første skoledag for alle elever

Mandag d. 28/8 - tirsdag d. 29/8: Introtur til GeoCenter Møn for alle 1.g klasser    

 

September

Fredag d. 1/9: Idrætsdag og introfest for hele gymnasiet

Mandag d. 4/9: Læsescreening for alle 1.g klasser

Onsdag d. 13/9: Karriere Tanken

Fredag d. 15/9: DemoMøde   

Mandag d. 18/9: Introduktion til SRP i alle 3.g klasser

Fredag d. 22/9: Caféaften  

Tirsdag d. 26/9: Forældremøde i 1.g 

 

Oktober

Mandag d. 2/10: Matematik screening for alle 1.g klasser

Mandag d. 2/10: Deadline for valg af fag til SRP

Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10: Studieretningsvalguge for 1.g klasser

Torsdag d. 26/10: DemoMøde  

Fredag d. 27/10: Fest for gymnasiet + 10. klasse

 

November

Mandag d. 6/11: Ny klassefordeling i 1.g 

Tirsdag d. 7/11: SRP-vejledning

Torsdag d. 9/11: Karakterer (1. standpunkt)

Torsdag d. 19/11: Forældrekonsultationer for 2.g og 3.g 

Onsdag d. 15/11: En go´ Bgym´ workshop

Torsdag d. 23/11: SRP-vejledning 

Tirsdag d. 28.11: DemoMøde 

Torsdag d. 30/11: Julecafé 

 

December

Mandag d. 4/12: tværfagligt forløb i 1.g begynder (uge 49 + 51)  

Tirsdag d. 5/12: SRP opgaveformulering udleveres kl. 9.00

Tirsdag d. 19/12: Aflevering af SRP senest kl. 9.00

Onsdag d. 20/12: Juleafslutning for alle elever

 

Januar

Onsdag d. 3/1: Første skoledag efter juleferien

Mandag d. 15/1: DemoMøde

Fredag d. 19/1: Fest for gymnasiet + 10. klasse

Onsdag d. 24/1: Åbent Hus på JohannesGymnasiet

Fredag d. 26/1: Deadline for valg af valgfag i 3.g (kl. 12.00)

Mandag d. 29/1: AT-emne offentliggøres

  

Februar

Fredag d. 9/2: 3.g'ere skal vælge fag til AT-eksamen

Torsdag d. 22/2: DemoMøde 

Fredag d. 23/2: Bogstavdag/studieretningsdag for alle elever

Onsdag d. 28/2: Bogstavmiddag for x-klasserne

Mandag d. 29/2: Udlevering af SRO-opgaveformuleringer

 

Marts

Torsdag d. 1/3: Bogstavmiddag for y-klasserne

Fredag 2/3: Bogstavmiddag for z-klasserne

Mandag d. 12/3 - onsdag d. 14/3: Terminsprøver for 2.g og 3.g 

Tirsdag d. 13/3: Forældrekonsultationer for 1g'erne

Fredag d. 16/3: Caféaften 

Mandag d. 19/3: AT-skrivedag for alle tre 3g-klasser

Fredag d. 23/3: 3.g-elever afleverer AT-synopsis senest kl. 14.00

 

April

Fredag d. 6/4: Gallafest

Tirsdag d. 24/4: DemoMøde 

 

Maj

Fredag d. 4/5: Fest for gymnasiet + 10. klasse

Mandag d. 14/5: DHO begynder   

Mandag d. 14/5 - fredag d. 18/5: AT4 for 2.g - innovativt forløb

Onsdag d. 16/5: Delvis offentliggørelse af eksamensplan

Tirsdag d. 22/5: Sidste skoledag for 3.g + 3.g-middag om aftenen med offentliggørelse af eksamensplan kl. 00.00

Mandag d. 25/5: Første mulige prøve-/eksamensdag

Mandag d. 28/5: Skriveuge DHO 

Onsdag d. 30/5: Bogstavdag 

 

Juni

Fredag d. 1/6: Aflevering af DHO

Onsdag d. 27/6: Sidste mulige prøve-/eksamensdag

Fredag d. 29/6: Translokation kl. 10.00 og derefter studenterkørsel