Snyd

Hvis en elev afleverer en skriftlig opgave, der efter lærerens opfattelse ikke er udarbejdet af eleven selv, skal læreren tale med eleven herom og handle i overensstemmelse med skolens procedure ved snyd (jf. Bilag 1 og Bilag 2).

Snyd ved prøver kan desuden resultere i tildeling af den laveste karakter (-3). 

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for JohannesGymnasiet er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser", Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006.