Sanktioner

Hvis du overtræder skolens studie- og ordensregler, vil du - hvis der er tale om en overtrædelse af mindre alvorlig karakter - i første omgang modtage en "pædagogisk tilrettevisning" - dvs. en mundtlig advarsel

Vurderer skolen, at du ikke retter dig efter den pædagogiske tilrettevisning, eller at den ikke er en tilstrækkelig reaktion, vil andre sanktioner blive anvendt:

  • Du kan få en skriftlig advarsel
  • Du kan blive udelukket fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
  • Du kan midlertidigt blive udelukket fra undervisningen i op til 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær
  • Du kan komme til eksamen i alle de fag, der afsluttes det pågældende skoleår
  • Du kan miste retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår
  • Du kan i særligt graverende tilfælde blive bortvist fra skolen

I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel.

Hvis rektor skønner, at du ikke er studieaktiv, vil det blive indberettet til SU og medføre, at du mister din økonomiske SU-støtte. Støtten kan først genopnås, hvis rektor atter erklærer dig for studieaktiv.

Sanktioner iværksættes af rektor efter en konkret vurdering, og de skal være rimelige og relevante i forhold til den konkrete overtrædelse.

Hvis du ikke er fyldt 18 år, vil dine forældre i et anbefalet brev blive orienteret om, at du har modtaget en skriftlig advarsel, samt at en af de nævnte sanktioner eventuelt er blevet iværksat.

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for JohannesGymnasiet er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser", Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006.