Studie- og ordensregler for JohannesGymnasiet

JohannesGymnasiet er et uddannelsessted og en arbejdsplads for mange. Det er derfor nødvendigt, at alle på skolen bidrager til at skabe og bevare et velfungerende undervisningsmiljø.

  • Eleverne skal i alle sammenhænge udvise respekt, omtanke og hensyn over for alle personer på skolen, over for andres ejendom herunder skolens lokaler, inventar og materiel samt over for bøger og andet undervisningsmateriale, man får lov at låne.
  • Alle skal medvirke til, at det er rart at være på skolen. Derfor skal alle rydde op og holde orden og således aktivt bidrage til, at der er et godt arbejdsklima på skolen.
  • Det er ikke muligt at opstille regler, der tager højde for enhver tænkelig situation, der kan opstå. Det forventes, at alle elever er bekendt med almindelige normer for god opførsel og samvær.
  • Eleverne skal på skolen, på ekskursioner, på studieture og i forbindelse med lignende arrangementer overholde gældende lov.
  • Selv om en konkret adfærd ikke er beskrevet i dette regelsæt, kan rektor foretage en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om uacceptabel adfærd i forhold til skolens normer og øvrige regelsæt.
  • Alle skolens elever har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler, både når de er i skole, og når de undervises andre steder, enten virtuelt eller i forbindelse med ekskursioner eller studierejser.
  • Bemærk, at der gælder særlige regelsæt for computer- og netværksbrug (jf. bilag 2) samt i forbindelse med snyd ved skriftlige afleveringer (jf. bilag 1).

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for JohannesGymnasiet er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser", Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006.