Meditation og mindfulness

Vi lever i en tid, hvor mange unge både føler et indre pres om at ”være perfekte” og et ydre pres om at få høje karakterer og klare sig hurtigt og godt igennem uddannelsessystemet. Det fører til mistrivsel hos de unge, og det går ud over deres evne til koncentration, ro og fordybelse i hverdagen. På JohannesGymnasiet tilbyder vi derfor et 8 ugers kursus i meditation og mindfulness. På kurset vil eleverne få forståelse for sindet, tanker og bevidsthed og gennem øvelser opøve evnen til at koncentrere sig, mærke sig selv og føle ro og glæde i nuet.

Kurset er opbygget ud fra følgende temaer:

1.Introduktion til meditation og mindfulness: Hvor stammer meditation og mindfulness fra og hvorfor er det relevant at benytte sig af i dag?

2.Åndedræt, koncentration og tankestrømme: Hvad er tanker? Og hvordan påvirker de vores opmærksomhed og mentale velvære? Hvordan kan vi bruge åndedrættet til at opøve vores koncentration?

3.Stress og negative mønstre: Hvilke overbevisninger har vi om os selv, der fastholder os i uhensigtsmæssige mønstre? Hvordan hænger tanker sammen med stress?

4.Distraktion og sociale medier: Hvad gør det ved hjernen og kroppen, når vi konstant er ”på”, og der tikker beskeder og notifikationer ind på mobilen? Kan vi lave små ændringer, der kan hjælpe os med at få digitale pauser i hverdagen?

5.Selvomsorg: Hvorfor er det vigtigt at være sin egen bedste ven? Hvordan indretter vi en hverdag, hvor vi både passer på os selv og samtidig når det, vi skal?

6.Taknemmelighed, forbundenthed til andre mennesker og naturen: Hvorfor er taknemmelighed vigtigere end drømmen om det ”perfekte” liv? Hvorfor er andre mennesker og naturen vigtige for vores velvære?

7.Eksaminer, fremlæggelser og skriftlige opgaver: Hvordan kan vi forberede os mentalt på en eksamen, en mundtlig fremlæggelse eller en større skriftlig opgave?

8.Livet i gymnasiet anno 2018: Hvad har vi lært på dette kursus? Hvad kan I tage med videre i jeres hverdag som brugbare, konkrete redskaber i hverdagen?

Der vil være hjemmeøvelser mellem hver kursusgang, men det er frivilligt og op til den enkelte elev hvor meget ekstra tid, du bruger. Eneste forudsætning er, at du er nysgerrig og sætter tid af til at møde op alle 8 gange, da kurset er et sammenhængende forløb, hvor vi bygger mere og mere viden på fra gang til gang.

Kurset vil blive tilbudt separat for hver årgang, så eleverne oplever at være samme sted udviklingsmæssigt. De konkrete datoer for kurset samt tilmeldingsfrist, meldes ud i begyndelsen af skoleåret – se Lectio.