SRP

SRP 2019/20

Introduktion: uge 2

Valg af fag senest: 15/01/20 Kl. 12.00

Aflevering af idépapir: 23/01/20 kl. 14.00

Vejledning: 24/01/20 og 03/02/20

Videnskabsteori og metode: 30/01/20 

Sidste frist for indlevering af SRP formuleringer (lærere): 19/02/20

Skriveperiode: 02-16/03/20.

Opgaveformulering udleveres: 02/03/20 kl. 9.00

Opgaveaflevering senest: 16/03/20 kl. 9.00

Relevante dokumenter

SRP vejledning

SRP tips til opgaveopbygning

Abstract

Plagiat

Links til hjælp og inspiration for elever:

SRP på EMU

Links til hjælp og inspiration for lærere

SRP på EMU