SRP

SRP 2018/19

Introduktion: uge 38

Valg af fag senest: 1/10 Kl. 12.00

Aflevering af Idépapir: 26/10

Vejledning: 1/11 og 12/11

Sidste frist for indlevering af SRP formuleringer (lærere): 26/11

Skriveperiode: 5/12-19/12.

Opgaveformulering udleveres: 5/12 kl. 9.00

Opgaveaflevering senest: 19/12 kl. 9.00

Relevante dokumenter:

SRP vejledning

SRP tips til opgaveopbygning

Abstract

Plagiat

Links til hjælp og inspiration for elever:

SRP på EMU

Links til hjælp og inspiration for lærere

SRP på EMU