Flerfaglige forløb

I løbet af uddannelsen vil der indgå flerfaglige forløb, som forbereder eleverne til arbejdet med studieretningsprojektet (SRP) på tredje år. Som en del af nedenstående forløb indgår arbejde med basal videnskabsteori og faglig metode. SLectio for forløbsopstart, deadlines, datoer for vejledning, skrivedage samt årsprøver/eksaminer.   

  Fag, emne og metode Hvornår Prøveform
1. Forløb: Parallellæsning

Fag: Engelsk, spansk, tysk og fransk

Emne: Digital dannelse

1.g forår

Varierende

2. Forløb: Flerfagligt projekt / DHO

Fag: Dansk og historie

Emne: skiftende

1.g forår

Individuel skriftlig opgave samt mundtligt forsvar (årsprøve)

3. Forløb: Flerfagligt forløb

Fag: Varierende

Emne: Karrierelæring

2.g efterår

Varierende

4. Forløb: Flerfagligt projekt / SRO

Fag: Studieretningsfag

Emne: Varierende

2.g forår

Individuel skriftlig opgave samt mundtligt forsvar (årsprøve)
5. Forløb: Flerfagligt/enkeltfagligt projekt / SRP
Fag: Valgfrit / (et eller) to fag hvoraf mindst et fag er på A-niveau og et fag er et studieretningsfag 3.g forår Individuel skriftlig opgave med mundtligt forsvar (eksamen)

 

Nyttige links

DHO på EMU 

DHO vejledning 

SRO på EMU

SRO vejledning 

SRP på EMU 

SRP vejledning