Almen Sprogforståelse

Almen Sprogforståelse (AP) er et fag, der sikrer en fælles basis for det sproglige arbejde i både sprogfag og dansk. Faget er bygget op om to selvstændige dele: en almen del og en latindel. 

Alle elever skal have AP, som finder sted i de første tre måneder i 1.g.

Formålet med AP er at give eleverne kendskab til de regler og fællestræk, der kendetegner sprog og grammatik. Desuden skal AP bidrage til afklaring af valg af endelig studieretning.

AP afsluttes med en skriftlig eksamen, og der gives én fælles karakter for de to dele, som faget består af (almen og latin). Karakteren opnået til AP-eksamenen påføres elevens eksamensbevis og medtæller i eksamensgennemsnittet.