Vigtige datoer

Skoleåret 2018/19

 

August

Onsdag d. 15/8: Første skoledag for alle elever

Mandag d. 20/9: Læsescreening for alle 1.g-klasser

Mandag d. 29/8 - tirsdag d. 30/8: Introtur til GeoCenter Møn for alle 1.g-klasser    

 

September

Onsdag d. 12/9: Karriere Tanken for alle 2. og 3.g-klasser

Fredag d. 14/9: Idrætsdag og introfest for hele gymnasiet

Mandag d. 17. - onsdag d.18/9: Introduktion til SRP i alle 3.g-klasser

Tirsdag d. 25/9: Forældremøde i 1.g 

 

Oktober

Mandag d. 1/10: Deadline for valg af fag til SRP (3.g'ere)

Mandag d. 9/10 - fredag d. 13/10: Studieretningsvalguge for 1.g klasser

Onsdag d. 24/10: Retorik-kursus for alle 2.g'ere  

Fredag d. 25/10: Fest for gymnasiet + 10. klasse

Tirsdag d. 30/10 - onsdag d. 31/10: NV-eksamen (alle 1.g'ere)

 

November

Fredag d. 2/11: Karakterer (1. standpunkt)

Mandag d. 5/11: Ny klassefordeling i 1.g 

Onsdag d. 7/11: Operation Dagsværk

Mandag d. 19/11: Forældrekonsultationer for 2.g

Tirsdag d. 13/11 + onsdag d. 14/11 + torsdag d. 15/11: Bogstavmiddage på langs af klasserne

Mandag d. 19/11 - fredag d. 23/11: Fem Fede Dage - fokus på klima og bæredygtighed

Torsdag d. 29/11: Julecafé for alle gymnasieelever

 

December

Onsdag d. 5/12: SRP-opgaveformuleringer udleveres kl. 9.00

Torsdag d. 13/12: Lucia-optog for hele skolen

Onsdag d. 19/12: Aflevering af SRP senest kl. 9.00

Torsdag d. 20/12: Juleafslutning for alle elever

 

Januar

Torsdag d. 3/1: Første skoledag efter juleferien

Torsdag d. 10/1: Informationsaften på JohannesGymnasiet

Fredag d. 25/1: Fest for gymnasiet + 10. klasse

  

Februar 

Torsdag d. 28/4 - DemoMøde 

 

Marts

Mandag d. 4/3 - fredag d. 8/3: Terminsprøver

Tirsdag d. 5/3: Forældrekonsultationer i 1.g

Fredag d. 22/3: Fest for gymnasiet + 10. klasse

 

April

Mandag d. 8/4 - torsdag d. 11/4: Musical

Torsdag d. 25/4: Forældrerepræsentantskabsmøde

Fredag d. 26/4: Gallafest for hele gymnasiet

 

Maj

Onsdag d. 16/5: Delvis offentliggørelse af eksamensplan

Mandag d. 20/5: Sidste skoledag for 3.g + middag om aftenen med offentliggørelse af eksamensplan kl. 00.00

Tirsdag d. 21/5: Første mulige prøve-/eksamensdag

 

Juni

Onsdag d. 26/6: Sidste mulige prøve-/eksamensdag

Fredag d. 28/6: Translokation kl. 10.00 og derefter studenterkørsel