SRP

SRP 2019/20

Introduktion: uge 2

Valg af fag senest: 16/01/20 Kl. 12.00

Aflevering af idépapir: 23/01/20 kl. 14.00

Vejledning: 28/01/20 og 03/02/20

Videnskabsteori og metode: 29-31/01/20 

Vejledning: 18/02/20 og 03/02/20

Sidste frist for indlevering af SRP formuleringer (lærere): 28/02/20

Skriveperiode: 10-23/03/20.

Opgaveformulering udleveres: 10/03/20 kl. 9.00

Opgaveaflevering senest: 23/03/20 kl. 14.00

Relevante dokumenter

SRP vejledning

SRP tips til opgaveopbygning

Resumé

Plagiat

Links til hjælp og inspiration for elever:

SRP på EMU