SRO

Studieretningsopgaven (SRO) begynder i januar, og opgaven skrives i studieretningsfagene. Eleverne selv skal udforme en problemformulering med udgangspunkt i en af lærerne udleveret opgavebeskrivelse.

Eleverne skal reflektere over anvendt videnskabsteori og metode samt udarbejde et talepapir

Eleverne skal i opgaveskrivningen medtage den kritik/feedback, de fik i DHO’en. Desuden modtager de kritik/feedback, som de skal medtage i deres SRP.

Formålet med SRO’en er, at eleven skal lære at:

 

  • Afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling
  • Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
  • Udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder
  • Skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout

Grundet studierejser skriver klasserne SRO på forskellige tidspunkter - se Lectio for flere detaljer.