Naturvidenskabeligt grundforløb

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er en kort introduktion til de tre naturvidenskabelige fag: fysik, kemi og biologi. Alle elever skal have denne introduktion, som finder sted i de første tre måneder i 1.g. 

I det naturvidenskabeligt grundforløb arbejdes der med udvalgte dele fra de tre fag, dog således at fagene spiller sammen om et eller flere emner.

Formålet med faget er, at eleven skal opnå kendskab til de forskellige naturvidenskabelige fag, deres tankegang, anvendelse, styrke og begrænsninger. Desuden skal NV bidrage til afklaring af valg af endelig studieretning.

NV afsluttes med en mundtlig eksamen. Karakteren opnået til NV-eksamen påføres elevens eksamensbevis og medtæller i eksamensgennemsnittet.