DHO

Dansk-historieopgaven (DHO)begynder i maj, og er et flerfagligt samarbejde mellem dansk og historie. Her skal eleverne selv udforme en problemformulering med udgangspunkt i en af lærerne udleveret opgavebeskrivelse.

Eleverne introduceres til talepapir, basal videnskabsteori samt humanistisk metode: nærlæsning (dansk) og kildekritisk metode (historie). Eleverne modtager kritik/feedback, som de skal medtage i deres SRO.

Formålet med DHO’en er, at eleven skal lære at:

  • planlægge og gennemføre en undersøgelse af et fagligt relevant problem
  • afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering
  • reflektere over anvendt metode
  • beherske citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout

Se Lectio for vejledning, skrivedage, opgaveaflevering og eksamen/årsprøve.  

Relevante dokumenter:

Eksempel på DHO fra UVM