SAMFUND OG GLOBALISERING

 FAG

Grundforløb

1.g

2.g

3.g

samfundsfag A

     

matematik A

       

kemi C 

       

idræt c

       

dansk A

       

historie A

       

engelsk B

       

sprog b

       

fysik C

       

kunsteriske fag C

       

oldtidskunstskab C

       

religion C

       

biologi B

       

Valgfag C/B

       

VALGFAG C/B/A

       

Almen sprogforståelse

       

Naturvidenskab

       

STUDIEPROJEKT

       

 

Se studieretningspræsentationen i Lectio her

Valgfagsmuligheder (udbud er ikke ensbetydende med oprettelse)

C-niveau: bæredygtig innovation, psykologi, filosofi, astronomi, datalogi, latin, retorik, billedkunst, mediefag, musik 

B-niveau: musik, billedkunst, mediefag, idræt, fysik, psykologi 

A-niveau: engelsk, biologi, 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk)

Bemærk: Elever med spansk har intet valgfag i 3.g

  Studieretningsfag     Obligatoriske fag  
  Valgfag     Obligatoriske forløb