INTERNATIONAL

 FAG

Grundforløb

1.g

2.g

3.g

samfundsfag A

     

engelsk A

       

matematik B

       

kunstnerisk fag

       

dansk A

       

historie a

       

sprog B

       

fysik c

       

biologi b

       

idræt c

       

religion C

       

OLDTIDSKUNSTSKAB C

       

KEMI C  

       

VALGFAG C/B

       

Valgfag C/B/a

       

Almen sprogforståelse

       

Naturvidenskab

       

STUDIEPROJEKT

       

 

Se studieretningspræsentationen i Lectio her

Valgfagsmuligheder (udbud er ikke ensbetydende med oprettelse)

C-niveau: bæredygtig innovation, psykologi, filosofi, astronomi, datalogi, latin, retorik, billedkunst, mediefag, musik 

B-niveau: musik, billedkunst, mediefag, idræt, fysik, psykologi 

A-niveau: matematik, biologi, 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk)

Bemærk: Elever med spansk har intet valgfag i 3.g 

  Studieretningsfag     Obligatoriske fag  
  Valgfag     Obligatoriske forløb