Biotek

 FAG

Grundforløb

1.g

2.g

3.g

Matematik A

     

BIOTEK A

       

Fysik B

       

DANSK A

       

HISTORIE A

       

ENGELSK B

       

SPROG B

       

IDRÆT C

       

KUNSTNERISK FAG C

       

OLDTIDSKUNSTSKAB C

       

RELIGION C

       

SAMFUNDSFAG C

       

Valgfag C/B

       

VALGFAG C/B/A

       

Almen sprogforståelse

       

Naturvidenskab

       

STUDIEPROJEKT

       

 

Se studieretningspræsentationen i Lectio her 

Valgfagsmuligheder (udbud er ikke ensbetydende med oprettelse)

C-niveau: bæredygtig innovation, psykologi, filosofi, astronomi, datalogi, latin, retorik, billedkunst, musik, mediefag

B-niveau: musik, billedkunst, mediefag, idræt, psykologi 

A-niveau: fysik, engelsk, 2. fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk)

Bemærk: Elever med spansk har intet valgfag i 3.g

  Studieretningsfag     Obligatoriske fag  
  Valgfag     Obligatoriske forløb