Humanist

 FAG

Grundforløb

1.g

2.g

3.g

ENGELSK A

     

SAMFUNDSFAG B

       

TYSK A/FRANSK A

       

DANSK A

       

HISTORIE A

       

BIOLOGI B

       

MATEMATIK B

       

FYSIK C

       

idræt C

       

kunstnerisk fag C

       

OLDTIDSKUNSTSKAB C

       

religion C

       

kemi C  

       

Valgfag C/B

       

Valgfag C/B/A

       

Almen sprogforståelse

       

Naturvidenskab

       

STUDIEPROJEKT

       

 

Se studieretningspræsentationen i Lectio her (humanist med fransk)

Se studieretningspræsentationen i Lectio her (humanist med tysk)

Valgfagsmuligheder (udbud er ikke ensbetydende med oprettelse)

C-niveau: bæredygtig innovation, psykologi, filosofi, astronomi, datalogi, latin, retorik, musik, mediefag, billedkunst  

B-niveau: fysik, idræt, mediefag, musik, billedkunst, psykologi

A-niveau: samfundsfag, biologi, matematik

  Studieretningsfag     Obligatoriske fag  
  Valgfag     Obligatoriske forløb