Bilag 3 - ordensregler for computerbrug

JohannesGymnasiet tilbyder fri adgang til internettet, hvilket indebærer følgende:

 1. At vi forventer, at eleverne hver dag tjekker deres e-mail og det fælles kommunikationssystem Lectio
 2. At eleven retter sig efter følgende ordensregler:
 • Nedenstående regler gælder for skolens computere samt privatejede computere på skolens netværk. Reglerne er på ingen måde en erstatning for sund fornuft, og det skal indledningsvist understreges, at brug af det elektroniske medie til mobning og anden form for chikane på og uden for skolen ikke accepteres
 • Skolens netværk og internetforbindelse - herunder Lectio - må kun anvendes til lovlige og undervisningsrelaterede formål
 • Privat brug af skolens netværk og internetforbindelse er ikke tilladt – det være sig chat, e-mail, e-shopping, filudvekslingsprogrammer o.a.
 • Der må ikke downloades eller uploades filer, programmer o.a., der ikke er skole-relevant eller ifølge aftale med skolens it-vejledere eller it-afdeling
 • Drev, mapper, filer, printere og andre ressourcer må ikke deles på skolens netværk
 • Mængden af data, der må placeres i skolens fælles mapper samt de personlige mapper eller sendes over skolens mailsystem, angives af skolen
 • Alle computere på skolens netværk skal registreres hos it-afdelingen og skal følge en angivet navnekonvention angående brugernavn, computernavn og arbejdsgruppenavn
 • Det er ikke tilladt at flytte eller ændre netværksopkoblinger, stik, kontakter, printere, strøm til it-udstyr etc uden direkte aftale med skolens it-afdeling
 • Brug af det elektroniske medie til mobning og anden form for chikane på og uden for skolen accepteres ikke. Det er ikke tilladt at forsøge at få adgang til andre computeres systemer eller data med nogen form for programmer
 • Det er ikke tilladt at ændre computerens identitet eller udgive sig for en anden på netværket
 • Eleverne skal til enhver tid følge anvisningerne fra skolens it-vejledere og it-adfdeling
 • Aktiviteten på skolens netværk og internetforbindelse overvåges og registreres til stadighed af skolens it-afdeling
 • Alle computere på skolens netværk skal anvende skolens server som dhcp, proxy og gateway. Der skal anvendes kommunikationsprotokollerne tcp som den eneste tilladte på skolens netværk. It-vejlederne giver hjælp og vejledning i konfiguration af computeren
 • Reglerne er en del af skolens studie- og ordensregler, og overskridelse af reglerne vil blive sanktioneret i overensstemmelse hermed. Jf. Bekendtgørelsen nr. 1077 om studie- og ordensregler m.v i de gymnasiale uddannelser § 6 stk. 1-8
 • Som elev skal du underskrive en brugerkontrakt, som i al væsentlighed går ud på, at du lover kun at bruge computeren efter dens formål og at overholde almindelige regler for brug af internettet, sådan som it-vejlederne har gennemgået dem. For elever under 18 år skal en voksen også underskrive kontrakten

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler for JohannesGymnasiet er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1077 af 21. september 2017), "Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser (Bek. nr. 1212 af 11. oktober 2018) samt "Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser" (Bek. nr. 1276 af 27. november 2017).