Gradvis genåbning af JG

Gymnasiet har i løbet af påsken forberedt sig på at byde 3.g-elever og gymnasielærere tilbage på skolen onsdag den 15. april. Vi har arbejdet koncentreret efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og adfærd og har skabt rammer, som lever op til sundhedsmyndighedernes krav, og vi giver dermed elever og lærere de nødvendige trygge rammer.

Vi har udarbejdet retningslinjer for håndhygiejne og for eleverne færden på skolen. Vi har intensiveret rengøringen og afholdt kursus for vores rengøringspersonale om håndteringen af opgaven i denne særlige situation.

Der er udarbejdet detaljerede planer for, hvordan undervisningen bliver afviklet, og planerne er lagt til elever og lærere i Lectio. Det gælder også informationer om, hvor de enkelte klasser skal møde, hvordan klasserne er delt, hvilke elever der er grupperet sammen, hvilke indgangsdøre de skal benytte m.m.

Vær opmærksom på, at gymnasiet møder kl. 8.30.

Det er desværre ikke muligt at holde kantinen åben under de nuværende omstændigheder.

1.g’erne og 2.g’erne skal fortsat blive hjemme og modtage virtuel undervisning. Vi forventer på nuværende tidspunkt, at dette vil gælde til den 10. maj.

Hvad med eksamen?

Undervisningsministeriet har meldt ud, at 3.g-eleverne skal til to skriftlige prøver. Alle skal op i skriftlig dansk og derudover i et udtrukket studieretningsfag på A-niveau. De skal også til en mundtlig prøve i deres SRP-opgave.

1.g’erne og 2.g’erne skal ikke til eksamen. Det betyder for 1. og 2.g, at den afsluttende standpunktskarakter i fag, der afsluttes til sommer, ophøjes til eksamenskarakter.  

Med venlig hilsen

Ledelsen på JohannesGymnasiet