Corona - info til 1.g og 2.g

Kære elever i 1.g og 2.g

I har helt sikkert en masse bekymringer og spørgsmål, og vi kan sikkert kun svare på få af dem på nuværende tidspunkt, hvor vi ved, at vi på en eller anden måde skal åbne skolen for 3.g'erne d. 15. april, og at det kun er 3.g'erne, som skal til afsluttende eksamener.

Ind til videre ved vi følgende for 1.g og 2.g:

1) I fortsætter med den virtuelle undervisning - foreløbigt ind til d. 10. maj, og derefter ved vi ikke, hvad der skal ske, men vi afventer ministeriets udmelding

2) I får konverteret jeres årskarakterer til eksamenskarakterer og skal altså ikke op til eksamener til sommer

3) Undervisningsperioden forlænges ind til midten af juni af hensyn til bl.a. karaktergivningen og de aflyste eksamener

Vi savner at se jer, tale med jer og undervise jer. Vi håber, at vi når at vende tilbage til skolen sammen med jer inden sommerferien, men dette er endnu helt uvist og desværre nok usandsynligt.

Vi håber, at I har det godt, får det bedste ud af situationen og både er faglige og koncentrerede, men samtidig går udenfor i det fantastiske vejr og husker at holde kontakten med hinanden på forsvarlig vis. Overvej at have nogle faste dagsrutiner, hvor I står op og er i tøjet og husker at holde pauser og holde fri, når I har fri.

Husk måske også at sende en ekstra tanke til dem, der har det svært – bedsteforældre der er alene, sundhedspersonalet der knokler for at passe de syge og de mennesker, I kender, der måske har færre ressourcer. Send dem en hilsen i en tid, der er svær for mange.

I er naturligvis fortsat velkomne til at skrive til os i Lectio eller på mail eller ringe efter aftale med f.eks. studievejlederne i dagstimerne. Vi hører meget gerne fra jer og svarer efter bedste evne.

Pas godt på jer selv og hinanden!