NYT VALGFAG: BÆREDYGTIG INNOVATION

Fra og med skoleåret 20/21 udbyder JohannesGymnasiet som det første gymnasium i Danmark et helt nyt fag: Bæredygtig Innovation. Undervisningen i Bæredygtig Innovation følger STX-læreplanerne for faget Innovation, men forløbene tones bæredygtigt og planlægges med udgangspunkt i FN’s verdensmål. Eleverne arbejder i faget med processen fra idéskabelse til værdiskabelse og lærer blandt andet at matche relevante verdensmål til det moderne markeds nationale- og globale behov. Læs mere om faget her.