Gradvis genåbning af JG

Gymnasiet har i løbet af påsken forberedt sig på at byde 3.g-elever og gymnasielærere tilbage på skolen onsdag den 15. april. Vi har arbejdet koncentreret efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og adfærd og har skabt rammer, som lever op til sundhedsmyndighedernes krav, og vi giver dermed elever og lærere de nødvendige trygge rammer.

Vi har udarbejdet retningslinjer for håndhygiejne og for eleverne færden på skolen. Vi har intensiveret rengøringen og afholdt kursus for vores rengøringspersonale om håndteringen af opgaven i denne særlige situation.

Der er udarbejdet detaljerede planer for, hvordan undervisningen bliver afviklet, og planerne er lagt til elever og lærere i Lectio. Det gælder også informationer om, hvor de enkelte klasser skal møde, hvordan klasserne er delt, hvilke elever der er grupperet sammen, hvilke indgangsdøre de skal benytte m.m.

Vær opmærksom på, at gymnasiet møder kl. 8.30.

Det er desværre ikke muligt at holde kantinen åben under de nuværende omstændigheder.

1.g’erne og 2.g’erne skal fortsat blive hjemme og modtage virtuel undervisning. Vi forventer på nuværende tidspunkt, at dette vil gælde til den 10. maj.

Hvad med eksamen?

Undervisningsministeriet har meldt ud, at 3.g-eleverne skal til to skriftlige prøver. Alle skal op i skriftlig dansk og derudover i et udtrukket studieretningsfag på A-niveau. De skal også til en mundtlig prøve i deres SRP-opgave.

1.g’erne og 2.g’erne skal ikke til eksamen. Det betyder for 1. og 2.g, at den afsluttende standpunktskarakter i fag, der afsluttes til sommer, ophøjes til eksamenskarakter.  

Med venlig hilsen

Ledelsen på JohannesGymnasiet

Corona - info til 1.g og 2.g

Kære elever i 1.g og 2.g

I har helt sikkert en masse bekymringer og spørgsmål, og vi kan sikkert kun svare på få af dem på nuværende tidspunkt, hvor vi ved, at vi på en eller anden måde skal åbne skolen for 3.g'erne d. 15. april, og at det kun er 3.g'erne, som skal til afsluttende eksamener.

Ind til videre ved vi følgende for 1.g og 2.g:

1) I fortsætter med den virtuelle undervisning - foreløbigt ind til d. 10. maj, og derefter ved vi ikke, hvad der skal ske, men vi afventer ministeriets udmelding

2) I får konverteret jeres årskarakterer til eksamenskarakterer og skal altså ikke op til eksamener til sommer

3) Undervisningsperioden forlænges ind til midten af juni af hensyn til bl.a. karaktergivningen og de aflyste eksamener

Vi savner at se jer, tale med jer og undervise jer. Vi håber, at vi når at vende tilbage til skolen sammen med jer inden sommerferien, men dette er endnu helt uvist og desværre nok usandsynligt.

Vi håber, at I har det godt, får det bedste ud af situationen og både er faglige og koncentrerede, men samtidig går udenfor i det fantastiske vejr og husker at holde kontakten med hinanden på forsvarlig vis. Overvej at have nogle faste dagsrutiner, hvor I står op og er i tøjet og husker at holde pauser og holde fri, når I har fri.

Husk måske også at sende en ekstra tanke til dem, der har det svært – bedsteforældre der er alene, sundhedspersonalet der knokler for at passe de syge og de mennesker, I kender, der måske har færre ressourcer. Send dem en hilsen i en tid, der er svær for mange.

I er naturligvis fortsat velkomne til at skrive til os i Lectio eller på mail eller ringe efter aftale med f.eks. studievejlederne i dagstimerne. Vi hører meget gerne fra jer og svarer efter bedste evne.

Pas godt på jer selv og hinanden!

NYT VALGFAG: BÆREDYGTIG INNOVATION

Fra og med skoleåret 20/21 udbyder JohannesGymnasiet som det første gymnasium i Danmark et helt nyt fag: Bæredygtig Innovation. Undervisningen i Bæredygtig Innovation følger STX-læreplanerne for faget Innovation, men forløbene tones bæredygtigt og planlægges med udgangspunkt i FN’s verdensmål. Eleverne arbejder i faget med processen fra idéskabelse til værdiskabelse og lærer blandt andet at matche relevante verdensmål til det moderne markeds nationale- og globale behov. Læs mere om faget her.

Fem Fede Dage på JG '19

Næste uge (47) er der Fem Fede Dage på JG. Her sætter vi fokus på, hvordan unge mennesker kan bidrage til at bremse klimaforandringerne. Den kommende uge indeholder blandt andet temaer som madspild, genbrug, transport og social bæredygtighed. 

Både MinBy.dk og Hvidovre Avis har skrevet om de Fem Fede Dage på JG. Læs artiklerne her: 

MinBy.dk

Hvidovre Avis  

 

Tvangslæsning på JG

Læsning af skønlitteratur åbner verdener og fremmer dannelse.
På JohannesGymnasiet har vi derfor indført såkaldt tvangslæsning, hvilket DR har sat fokus på. 

Læs DR-artiklen her

Bogvogn

Side 1 ud af 16