Meditation og mindfulness

Vi lever i en tid, hvor mange unge både føler et indre pres om at ”være perfekte” samt et ydre pres om at få høje karakterer og klare sig hurtigt og godt igennem uddannelsessystemet. Det kan føre til mistrivsel hos de unge, og det kan gå ud over deres ro, deres faglige fordybelse og deres koncentrationsevne. 

På JohannesGymnasiet tilbyder vi derfor et 8 ugers kursus i meditation og mindfulness. Kurset et forebyggende initiativ, som giver eleverne forståelse for eget sind, tanker og bevidsthed. Gennem øvelser opøver eleverne evnen til at koncentrere sig, mærke sig selv samt føle ro og glæde i nuet.

KURSUSFORLØB

1. Introduktion til meditation og mindfulness: Hvor stammer meditation og mindfulness fra, og hvorfor er det relevant at benytte sig af i dag?

2. Åndedræt, koncentration og tankestrømme: Hvad er tanker? Og hvordan påvirker de vores opmærksomhed og mentale velvære? Hvordan kan vi bruge åndedrættet til at opøve vores koncentration?

3. Stress og negative mønstre: Hvilke overbevisninger om os selv fastholder os i uhensigtsmæssige mønstre? Hvilken sammenhæng er der mellem tanker og stress?

4. Distraktion og sociale medier: Hvad gør det ved hjernen og kroppen, når vi konstant er ”på”, og der tikker beskeder og notifikationer ind på mobilen? Kan vi lave små ændringer, der giver digitale pauser i hverdagen?

5. Selvomsorg: Hvorfor er det vigtigt at være sin egen bedste ven? Hvordan indretter vi en hverdag, hvor vi både passer på os selv og samtidig når det, vi skal?

6. Taknemmelighed og forbundenhed til andre mennesker/naturen: Hvorfor er taknemmelighed vigtigere end drømmen om det ”perfekte” liv? Hvorfor er andre mennesker og naturen vigtige for vores velvære?

7. Eksaminer, fremlæggelser og skriftlige opgaver: Hvordan kan vi forberede os mentalt på en eksamen, en mundtlig fremlæggelse eller en større skriftlig opgave?

8. Livet som gymnasieelev i det senmoderne samfund: Hvad har vi lært på dette kursus, og hvad kan vi tage med videre i hverdagen?

Der vil være hjemmeøvelser mellem hver kursusgang, men det er frivilligt og op til den enkelte elev hvor meget ekstra tid, du bruger. Eneste forudsætning er, at du er nysgerrig og sætter tid af til at møde op alle 8 gange, da kurset er et sammenhængende forløb, hvor vi bygger mere og mere viden på fra gang til gang.

Kurset vil blive tilbudt separat for hver årgang, så eleverne oplever at være samme sted udviklingsmæssigt. Datoer for kurset samt tilmeldingsfrist meldes ud i begyndelsen af skoleåret – se Lectio.

 

 

Om kurset siger eleverne blandt andet: 

 

- Meget brugbart. Dejligt afslappende - godt pusterum. 1.g-elev.

- Det var rigtig godt, at kurset tog udgangspunkt i ting, som var relevante for vores hverdag. 1.g-elev.

- Jeg kan klar anbefale alle elever at dyrke yoga, hvis de føler sig stressede eller pressede i hverdagen. 3.g-elev.

Se TV 2 Lorrys indslag fra JG's undervisning i meditation og mindfulness ved at kilkke her

2. meditation