Fester

På JohannesGymnasiet - STX og HF holdes der årligt 5-6 fester. Hvert år i august holdes der eksempelvis en introfest som afslutningen på 1.g'ernes introforløb. I april løber den glansfulde og festlige gallafest af stablen, hvor både lærere og elever spiser middag og danser lanciers i deres fineste puds.

Herunder kan du se billeder fra tidligere fester.

Vi glæder os til at blive en del af dine formative år