Elevråd

  • Elevrådet er rammen om elevernes demokratiske indflydelse på skolens hverdag, og det vælges en gang om året af de enkelte klasser
  • Elevrådet har et tæt og positivt samarbejde med lærerne i fællesudvalget, hvor elever og lærere er ligeligt repræsenteret
  • Elevrådet er også repræsenteret i skolens bestyrelse, hvor de har en plads

 

elevraad-img

 

 

Elevdemokrati

Vi afholder DemoMøde (demokratimøde) med jævne mellemrum, hvor alle skolens elever og lærere deltager. Alle deltagere kan forud for mødet, der arrangeres og afvikles af en gruppe elever, komme med punkter til dagsordenen.

På møderne har vi mulighed for at tage forskellige emner op i en åben debat, som er med til at fremme elevdemokratiet og fællesskabsfølelsen, DemoMødet giver dig mulighed for medindflydelse og medansvar for en række forhold, der vedrører din dagligdag.

Emnerne er meget forskellige - fra møbelindkøb og varesortimentet i kantinen til fester og information fra kontoret og elevrådet. På nogle af møderne kan der også være underholdning eller besøg af folk udefra, som holder oplæg om fx et kulturelt eller politisk emne.

Demomøderne styrker overbevisningen om vigtigheden af demokrati, og de er med til at synliggøre elevrådsarbejdet på skolen.