Vision og værdier

vision-img

Herunder kan du læse om JohannesGymnasiets vision og værdier

 

Værdier og pædagogisk målsætning

 • Faglighed – Nysgerrighed, ambition, kritisk sans
 • Fællesskab – Ansvarlighed, tolerance, tradition
 • Medborgerskab – Demokrati, lokalt og globalt udsyn, interkulturelle kompetencer
 • Bæredygtig dannelse social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed

Når vi siger faglighed, mener vi...

 • Nysgerrighed er lysten, der driver værket, evnen til at undres, spørgelyst, skabertrang
 • Ambition er vedholdenhed, engagement, at gøre sig umage, målrettethed
 • Kritisk sans er selvstændighed, viden, stillingtagen, vurdering

Når vi siger fællesskab, mener vi...

 • Ansvarlighed er samarbejde, tillid, forpligtelse, hensynsfuldhed, social bevidsthed
 • Tolerance er gensidig respekt, rummelighed, lydhørhed, åbenhed
 • Traditioner er sammenhæng, identitet, genkendelighed, tryghed

Når vi siger medborgerskab, mener vi...

 • Demokrati er åndsfrihed, aktiv medleven, "beskyttelse af minoriteter"
 • Udsyn er åbenhed, indsigt, mod og ansvarlighed
 • Interkulturelle kompetencer er omverdensforståelse, handlekraft, indlevelse

Når vi siger bæredygtig dannelse, mener vi...

 • Social bæredygtighed er elevernes trivsel, fællesskabsfølelse og mentale velvære
 • Økonomisk dannelse er bæredygtig økonomisk politik, cirkulær økonomi og et nyt vækstbegreb
 • Miljømæssig dannelse er grøn omstilling samt bæredygtig produktion og forbrug 

Mission

Vi tilbyder undervisning af særdeles høj faglig kvalitet, der understøtter elevens personlige og sociale udvikling fra børnehaveklasse til 3.g.

Vision

Vi ønsker, at verden ligger åben for alle elever, der har afsluttet deres skolegang på Johannesskolen.

Vidste du at...

JG har en stærk idrætsprofil - Hvis du dyrker sport på højt plan, er vi det bedste valg. 

Klik her, hvis du vil vide mere