Statistik - herunder eksamensgennemsnit

Eksamensgennemsnit 2015 - Gennemsnit 8,1 

Eksamensgennemsnit 2016 - Gennemsnit 7,6 

Eksamensgennemsnit 2017 - Gennemsnit 7,7

Eksamensgennemsnit 2018 - Gennemsnit 7,5

 

Eksamensgennemsnit 2018 - Gennemsnit 7,8

Fraværsprocent for tilstedeværelse i skoleåret 2018/19: 8%

Fraværsprocent for skriftlige opgaver i skoleåret 2018/19: 6%

 

Trivselsrapport for skoleåret 18/19

Studietid og fuldførelsesprocent

Socioøkonomiske referencer

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Statistik til brug ved uddannelsesvalg