Høj faglighed

JohannesGymnasiet tilbyder undervisning af høj faglig kvalitet, der understøtter og styrker din personlige, faglige og sociale udvikling. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde talentprogrammer til gavn for den enkelte elev og skolens samlede studiemiljø. Undervisning, talentudvikling og nærvær er JG’s kerneydelse, og vi arbejder målrettet for, at du med en gymnasial uddannelse fra JG bliver rustet til at gå en global verden i møde. 

thumbnail  J4A2899jh