Forældrerepræsentantskab

Forældrerepræsentanten varetager den enkelte klasses interesser over for lærere og ledelse på skolen

Valg finder sted klassevis hvert år i september, hvor der vælges en repræsentant og en suppleant.

Forældrerepræsentanten indgår i et forældrerepræsentantskab, der holder møde to gange om året. På repræsentantskabsmøderne er der bl.a. orientering fra bestyrelsesformanden og rektor, og som oftest er der også et bestemt tema, som bliver gjort til genstand for en nærmere orientering.

Arbejdet i forældrerepræsentantskabet og bestyrelsen er beskrevet i rammer og retningslinier - læs dem her

En oversigt over forældrerepræsentanter i skoleåret 19/20 kan du se her

Forretningsorden for Forældrerepræsentantskabet ved Johannesskolen - se den her

Her kan du se alle beretningerne:

Rektors beretning - oktober 2019

Rektors beretning - oktober 2018

Rektors beretning - april 2018
Formandens beretning - april 2018

Formandens beretning - oktober 2017
Rektors beretning - oktober 2017

Formandens beretning - oktober 2016
Rektors beretning - oktober 2016

Formandens beretning - april 2016
Rektors beretning - april 2016

Formandens beretning - april 2013
Rektors beretning - april 2013

Formandens beretning - oktober 2012
Rektors beretning - oktober 2012

Formandens beretning - april 2012
Rektors beretning - april 2012

Formandens beretning - oktober 2011
Rektors beretning - oktober 2011

Formandens beretning - april 2011
Rektors beretning - april 2011

Formandens beretning - oktober 2010
Rektors beretning - oktober 2010

Formandens beretning - april 2010
Rektors beretning - april 2010

Formandens beretning - oktober 2009
Rektors beretning - oktober 2009

Formandens beretning - april 2009
Rektors beretning - april 2009

Formandens beretning - oktober 2008
Rektors beretning - oktober 2008

Formandens beretning - april 2008
Rektors beretning - april 2008

Formandens beretning - oktober 2007
Rektors beretning - oktober 2007

Formandens beretning - april 2007
Rektors beretning - april 2007

Formandens beretning - oktober 2006
Rektors beretning - oktober 2006

Mission

Vi tilbyder undervisning af særdeles høj faglig kvalitet, der understøtter elevens personlige og sociale udvikling fra børnehaveklasse til 3.g.