Bæredygtig dannelse

baeredygtig pic til webside

Har du fokus på bæredygtig udvikling, ønsker du at passe på dig selv og vores klode, og har du viljen til at gøre en forskel og påvirke verden i en positiv retning?

På JohannesGymnasiet (JG) tager vi bæredygtig dannelse seriøst. Med fokus på de mange udfordringer, der skal løses globalt i fremtiden, har vi valgt at gå skridtet videre og udbyder som det første gymnasium i Danmark et helt nyt fag: Bæredygtig Innovation.

Undervisningen i Bæredygtig Innovation er JG’s seneste grønne tiltag. Faget følger STX-læreplanerne for faget Innovation, men forløbene tones bæredygtigt og planlægges med udgangspunkt i FN’s verdensmål.

Undervisning i Bæredygtig Innovation

Som JG-elev arbejder du med innovative projekter, der har fokus på klima- og omstillingsmæssige udfordringer. Du arbejder i faget med processen fra idéskabelse til værdiskabelse og lærer bl.a. at matche relevante verdensmål til det moderne markeds nationale- og globale behov. Læs mere om faget her.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive en mail eller ringe til JohannesGymnasiet på: 
Tlf. nr. 38 74 20 66

Værdigrundlag

Det er JG’s vision at skabe bevidsthed om bæredygtighed som en del af undervisningen og din hverdag. 

Vi er af den overbevisning, at jo mere ansvar du får til at tænke i nye, bæredygtige baner, desto mere vokser du og vil have lysten til at gå ud og gøre en positiv forskel i verden.

Meditation/Mindfulness

Vi tilbyder frivillig undervisning i meditation og mindfulness. Det gør vi for at styrke din indre bæredygtighed. Du skal nemlig lære at passe på dig selv for at kunne bidrage, lære og udvikle dig i hverdagen.Læs mere her

Klimaudvalg på JG

Vidste du, at JG bl.a. har et klimaudvalg? Vi arbejder løbende på at gøre vores gymnasium så grønt som muligt. I klimaudvalget får du mulighed for selvstændigt at søsætte bæredygtige projekter og arbejde med FN’s 17 verdensmål. Læs mere her