HF classic

For dig der interesserer dig for samfundet og menneskets rolle heri. Gennem fagene samfundsfag og psykologi lærer du om de rammer, samfundet sætter for menneskers liv, og om hvordan mennesker påvirker hinanden. Du ønsker en uddannelse og et job, som er virkelighedsnært, og hvor du får med mennesker at gøre. Det kunne være som lærer, pædagog eller socialrådgiver. Hvis du også tager den udvidede fagpakke på 1/2 år, får du adgang til lange videregående uddannelser som eksempelvis psykologi og jura.
 
Se opbygningen for HF Classic her
 
Fagpakke Samfundsfag B og psykologi C
Valgfag Psykologi B, Matematik B eller Billedkunst B
Udvidet fagpakke Engelsk A og Psykologi B